• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

In het geval van een echtscheiding kon u tot 1 januari 2021 er voor kiezen dat of één echtgenoot mij inschakelde, of dat beide echtgenoten tezamen mijn hulp inroepen als scheidingsmediator- of bemiddelaar.

Met mediation heb ik mij bezig gehouden van 1992 tot 2021. Juist die jarenlange ervaring heeft gemaakt dat ik er voor gekozen heb te stoppen met optreden als mediator. Veel te vaak namelijk bleek in de praktijk dat ik als neutraal optredende mediator, de mensen niet goed genoeg kon aviseren, terwijl zij juist behoefte bleken te hebben aan klip en klaar advies. Te vaak ook stelden mensen te verwachten dat zij in goed overleg met elkaar de scheding en de gevolgen daarvan zouden kunnen regelen, maar bleek dat in de praktijk niet haalbaar en moest een mediation-traject daardoor vroegtijdig worden gestopt.

Daarom heb ik er voor gekozen in het kader van een scheiding of een vervolgconflict nog maar op te treden voor één van de partijen. Dat betekent overigens zeker niet dat er dan dus oorlog gevoerd gaat worden of dat met de belangen van de andere partij geen rekening wordt gehouden. Het betekent wél dat ik mijn cliënt onbelemmerd volldig kan adviseren over de gang van zaken en de te volgen route. Daarbij ga ik uit van hetgeen reëel haalbaar is en in overeenstemmign met de wettelijke maatstaven. Het doel is dan om samen met mijn cliënt te komen tot de uitwerking van een realistisch totaalvoorstel dat aan de andere partij kan worden voorgelegd

Echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis, welke per definitie leidt tot een rouwproces, wat verder de precieze omstandigheden ook zijn. Het goed regelen van de ( gevolgen van ) echtscheiding is van groot belang voor de verwerking van het verdriet en de boosheid, en het weer goed op de rails krijgen van het leven. U heeft daar zelf belang bij, maar zeker ook uw kinderen, uw ex partner en andere betrokkenen. Het is helaas nogal makkelijk om het niet goed te doen: wanneer emoties geen aandacht krijgen of niet in goede banen geleid worden, belandt men al snel in een neerwaartse spiraal. De problemen worden snel groter, maar het wordt vervolgens steeds moeilijker om ze weer naar hanteerbare proporties terug te krijgen.

Uw belangen staan voorop

Ik sta u als advocaat bij gedurende het gehele traject. Daarbij breng ik mijn kennis van zaken, maar ook mijn inlevingsvermogen en probleemoplossend vermogen in. U kunt er van uit gaan dat ik uw belangen zo goed als haalbaar dien. Dat kan overigens best wel eens betekenen dat ik het niet helemaal eens ben met de weg die u zou willen slaan. Uiteraard wordt dan ook uitgelegd waarom ik er anders over denk, en wat de voor- en nadelen van de verschillende benaderingswijzen kunnen zijn. Samen met u wordt gekozen voor de uiteindelijke aanpak.

Echtscheidingen komen helaas vaak voor, en inmiddels houden erg veel mensen zich bezig met het bijstaan van mensen daarbij. Dat gaat soms goed, maar lang niet altijd. Als een echtscheiding dan toch onvermijdelijk is, gun uzelf dan het beste en kies voor hulp welke gebaseerd is op langdurige ervaring, voortgaande scholing- ook op psychologisch gebied- en empathie. Iedere vorm van hulp die u inschakelt kost geld. Het is maar de vraag of de kosten die ik in rekening breng hoger zijn de de kosten die anderen u rekenen, zeker bezien op de langere termijn.

Kunt u hulp gebruiken?

Neem wanneer u hulp op dit vlak nodig heeft, of denkt te zijner tijd nodig te zullen hebben, contact op voor overleg. Ik werk vanuit Geesbrug (Coevorden) in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en de kop van Overijssel. Wij kunnen elkaar ontmoeten in Geesbrug of elders als u dat liever heeft.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer