• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Ongeacht hun leeftijd heeft de scheiding van hun ouders altijd veel invloed op kinderen. Dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Kind zijn in een gezin waar veel ruzie wordt gemaakt of een ijzige sfeer hangt, heeft ook negatieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Dat ouders uit elkaar gaan hoeft dus zeker niet altijd alleen maar slechte gevolgen te hebben voor kinderen. Maar veel hangt wel af van hoe de ouders zich opstellen en gedragen.

Kinderen voelen zich altijd verantwoordelijk voor hun ouders als de omstandigheden moeilijk worden. Daarmee leggen ze zichzelf een zware last op. Immers uiteindelijk is iedere persoon alleen maar zelf verantwoordelijk voor zijn eigen geluk of ongeluk. Een ander kan die verantwoordelijkheid niet van je overnemen, en je kind al helemaal niet.

Kinderen zouden zich vrij moeten voelen jong en onbekommerd te zijn.Dat zijn ze niet als ze zich steeds bewust zijn van het welzijn en geluk ( en vooral het ontbreken daarvan ) van hun ouders. Kinderen zouden zich continu beschermd moeten weten door hun ouders, en zich niet geroepen hoeven te voelen als beschermer van hun ouders op te treden.

Kinderen in het ( opgebroken ) gezin zouden de vrijheid moeten hebben kind te blijven en niet de verantwoordelijkheid en positie in moeten nemen van de vertrokken ouder.Kinderen zouden niet in verlegenheid en in loyaliteitsconflict gebracht moeten worden door hun gescheiden ouders en eventuele nieuwe partners van hun ouders.

Gescheiden ouders maken het hun kinderen nooit expres moeilijk. Ze willen allemaal handelen in het belang van hun kinderen, en menen altijd oprecht dat te doen. Ze vergissen zich daarbij echter nogal eens. Niemand hoeft zich daar schuldig over te voelen. Vergissen is menselijk en gescheiden ouders verkeren in moeilijke omstandigheden. Ook hun leven staat op zijn kop.Ook zij worden geconfronteerd met grote veranderingen die niet altijd even prettig zijn en hebben te kampen met hun eigen emoties. Ze zitten in een emotionele achtbaan, en lopen vaak ook nog eens tegen allerlei praktische problemen op. Dat je dan niet altijd de meest optimale beslissingen kunt nemen over je gedrag waar het je kinderen betreft, wekt geen verbazing. Het is echter wel van belang te proberen de meest schadelijke fouten te voorkomen.

Niemand beter dan de kinderen van gescheiden ouders ( de ervaringsdeskundigen ) kunnen je hier informatie over geven. Kijk zelf eens , en laat je kinderen eens kijken naar de website van Villa Pinedo: www.villapinedo.nl. Nog beter: kijk samen met je kinderen!

De kinderen van gescheiden ouders hebben met elkaar een brief opgesteld, waarin ze treffend aangeven wat ze graag zouden willen. En het mooie is: wat ze willen is goed te realiseren. De brief is te lezen via de hiervoor genoemde website.

Neem contact met me op voor overleg en verdere ondersteuning

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer