• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) worden gedurende 5 jaren bewaard, te rekenen vanaf de datum van het afsluitende bericht aan de cliënt, of de datum van het onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden, of te rekenen vanaf een jaar na de datum van ons laatst aantoonbare contact.

Na het verstrijken van 5 jaar worden de dossiers vernietigd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u na archivering van het dossier daaruit bij mij stukken opvraagt, dient u een bedrag van € 10,- te voldoen alvorens ik het dossier uit het archief haal en stukken daaruit scan en per email aan u toestuur. Indien u toezending van afschriften of originelen ( bij dat laatste kan het uitsluitend gaan om de grosse van een rechterlijke uitspraak benodigd voor incassowerkzaamheden door het LBIO of een deurwaarder ) per gewone post wenst, bent u naast voornoemd bedrag van € 10,- de verzendkosten verschuldigd.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer