• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Ik zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening. Indien dat het geval is verzoek ik u uw bezwaar aan mij voor te leggen. In overleg met u zal geprobeerd worden zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. De gevonden oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.

Uw zaak wordt zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Mocht er toch een vergissing of een fout gemaakt worden die leidt tot aansprakelijkheid, dan is het voor u goed te weten dat ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb die voldoet aan de voorwaarden die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Een eventueel door mij verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot het bedrag dat krachtens deze verzekering in het concrete geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer