• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Als u mij inschakelt wordt er overleg gevoerd over de kosten die daaraan verbonden zijn. Voor informatie daarover kunt u ook altijd contact opnemen.

Rechtshulp is altijd duur; daar ben ik me terdege van bewust. Bovendien zijn er wel leukere dingen om je geld aan uit te geven. Maar soms kan het gewoon niet anders. Onder andere omdat ik geen gebruik maak van duur ondersteunend personeel, kan ik wel een relatief scherp honorarium rekenen voor mijn werkzaamheden, zeker gezien het aantal jaren ervaring dat ik heb als advocaat. Daar komt nu bij dat ik geen vast extern kantooradres meer aanhoudt. Een deel van het daar uit voortvloeiende kostenbesparende aspect komt ten goede aan cliënten. Het honorarium bedraagt € 200,- inclusief BTW, oftewel € 165,29 exclusief BTW. Daar komen geen kantoorkosten of andere opslagen meer bij. Wel zal er regelmatig sprake zijn van bijkomende kosten zoals het aan de Rechtbank te betalen griffierecht en de kosten van stukken uit de burgerlijke stand ( leges ).

Gesubsidieerde rechtshulp, hoe werk het?

Particuliere cliënten kunnen , afhankelijk van hun inkomens- en vermogenspositie, in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, dat wil zeggen door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. De Raad voor Rechtsbijstand te Leeuwarden is de instantie die uiteindelijk beslist of iemand daarvoor in aanmerking komt of niet. Zo ja, dan bepaalt de Raad ook de hoogte van de eigen bijdrage die betaald moet worden.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen zowel naast de eigen bijdrage als het reguliere honorarium nog kosten komen, zoals bijvoorbeeld leges ( kosten van uittreksels uit de burgerlijke stand ) en griffierechten. Iedere cliënt wordt concreet geïnformeerd op basis van zijn of haar omstandigheden.

Verwijzing vanuit het Juridisch Loket

Ik adviseer u voor of kort na ons eerste overleg telefonisch contact op te nemen met het Juridisch Loket via nummer 0900-8020, en om verwijzing naar mij te verzoeken. Die verwijzing ( het zogenaamde diagnosedocument ) ontvang ik per e-mail van het Juridisch Loket. Als ik dat stuk meestuur naar de Raad voor Rechtsbijstand bij de toevoegingsaanvraag , wordt er een korting van € 53,- toegepast op de eigen bijdrage, indien blijkt dat u voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer