• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Vroeger kon de verplichting om partneralimentatie te betalen na een scheiding levenslang aan de orde zijn. In 1994 is de maximale periode waarin alimentatie voor een ex echtgenoot aan de orde kan zijn beperkt tot 12 jaar. Al jarenlang is er daarna sprake geweest van discussie in de politiek over een verdere verkorting van de alimentatieperiode.

De wettelijke indexering van de alimentatie per 1 januari 2020 is 2,5%.
Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met mij op, ik ben u graag van dienst.

De wettelijke indexering van de alimentatie per 1 januari 2019 is 2%.
Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met mij op, ik ben u graag van dienst.

De wettelijke indexering van de alimentatie per 1 januari 2018 bedraagt 1,5%.
Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met mij op, ik ben u graag van dienst.

Ook het komende jaar zal de hoogte van de partner- als kinderalimentatie veranderen.
De wettelijke indexering van de alimentatie per 1 januari 2017 bedraagt 2,1%. Met dat percentage moeten zowel de partner- als kinderalimentatie bedragen worden verhoogd. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met mij op, ik ben u graag van dienst.

Elk jaar wordt er een percentage vast gesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie word verhoogd. Deze verhoging word indexering van de alimentatie genoemd en vindt automatisch plaats. U hoeft dus geen nieuwe afspraken te maken. De wettelijke indexering voor alimentatie bedraagt per 1 januari 2016 1,3 %.

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met mij op, ik ben u graag van dienst.

Per 1- januari 2015 adviseerden de zogenaamde tremanormen om het kindgebonden budget inmindering te brengen op de kosten van de kinderen. Als gevolg daarvan kon de bijdrage die meestalvaders moeten betalen voor de kinderen die wonen bij de moeder, zeer sterk naar beneden wordenbijgesteld. Vaak hoefde een vader zelfs helemaal geen bijdrage meer te betalen.

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervormingen kindregelingen in werking. Die wet leidt er onder andere toe dat het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervalt. Dat heeft als gevolg dat het bedrag van de kinderalimentatie zwaarder gaat drukken op het inkomen van de alimentatieplichtige dan voor 1 januari 2015 het geval is. De alimentatieplichtige kan op grond hiervan een herziening van het alimentatiebedrag aanvragen.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer