• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Vroeger kon de verplichting om partneralimentatie te betalen na een scheiding levenslang aan de orde zijn. In 1994 is de maximale periode waarin alimentatie voor een ex echtgenoot aan de orde kan zijn beperkt tot 12 jaar. Al jarenlang is er daarna sprake geweest van discussie in de politiek over een verdere verkorting van de alimentatieperiode.

Per 1 januari 2020 treedt een wetswijziging in werking. Het nieuwe systeem van kortere alimentatieperiodes is alleen van toepassing op alimentaties welke voor het eerst na 1 januari 2020 worden vastgesteld. Voor mensen die al langer gescheiden zijn en voor wie al eerder een beslissing over alimentatie is genomen, en voor mensen die nu nog in een echtscheidingsprocedure zitten waarin voor 1 januari aanstaande aanspraak is gemaakt op partneralimentatie, blijft het oude recht van 1994 van toepassing. Ook in het geval er na 1 januari 2020 een wijzigingsprocedure plaatsvindt.

Op basis van de nieuwe wet bedraagt de periode gedurende welke na een scheiding aanspraak gemaakt kan worden op partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dus: is een stel 4 jaar getrouwd, dan maximaal 2 jaar. Is een stel 10 jaar getrouwd, dan maximaal 5 jaar, en is een stel 14 jaar getrouwd, dan ook maximaal 5 jaar.

Een uitzondering is gemaakt voor situaties waarin er kinderen zijn welke nog jonger zijn dan 12 jaar. De periode waarin partneralimentatie aan de orde kan zijn, eindigt dan in ieder geval niet voordat het jongste kind 12 jaar is geworden. Is er dus sprake van een baby op het moment van de scheiding, dan kan de alimentatieperiode oplopen tot maximaal 12 jaar.

Een tweede uitzondering is er voor mensen die 15 jaar of langer zijn getrouwd ( gerekend tot aan het moment van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift ). Indien de alimentatiegerechtigde dan ook nog is geboren op of voor 1 januari 1970, kan de maximale periode waarop aanspraak gemaakt kan worden op partneralimentatie 10 jaar bedragen.

Tenslotte is er tijdelijke uitzondering voor mensen die 15 jaar of langer zijn getrouwd ( weer gerekend tot aan het moment van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift ). Indien de alimentatiegerechtigde dan een leeftijd heeft welke minder is dan 10 jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd, loopt de maximale periode waarin aanspraak gemaakt kan worden op partneralimentatie tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Indien op een situatie meerdere regels of uitzonderingen van toepassing zijn, geldt de regel / uitzondering welke tot de langste periode leidt. Alle hierboven omschreven termijnen beginnen te lopen op het moment van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. De periode gedurende welke een voorlopige alimentatie betaald wordt voorafgaande aan de formele scheiding, telt niet mee.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer