• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervormingen kindregelingen in werking. Die wet leidt er onder andere toe dat het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervalt. Dat heeft als gevolg dat het bedrag van de kinderalimentatie zwaarder gaat drukken op het inkomen van de alimentatieplichtige dan voor 1 januari 2015 het geval is. De alimentatieplichtige kan op grond hiervan een herziening van het alimentatiebedrag aanvragen.

Dezelfde wet leidt ook tot een verhoging van het kindgebonden budget en de invoering van een zogeheten “alleenstaande ouderkop”. Het totaal van het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop komen in mindering op de kosten van de kinderen waarin de ouders moeten voorzien. Dit kan ertoe leiden dat de alimentatieplichtige ouder kan volstaan met betaling van een lager bedrag, of zelf helemaal geen bijdrage meer hoeft te leveren in de kosten.

Neem contact op om te zien of in uw geval het voorgaande leidt tot verandering van de betalingsverplichting.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer