• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Per 1- januari 2015 adviseerden de zogenaamde tremanormen om het kindgebonden budget inmindering te brengen op de kosten van de kinderen. Als gevolg daarvan kon de bijdrage die meestalvaders moeten betalen voor de kinderen die wonen bij de moeder, zeer sterk naar beneden wordenbijgesteld. Vaak hoefde een vader zelfs helemaal geen bijdrage meer te betalen.

Hierover ontstond discussie in de rechtspraak. Inmiddels heeft de Hoge Raad op 9 oktober jleenbeslissing gegeven welke afwijkt van de hiervoor genoemde tremanormen. Het kindgebondenbudget komt niet in mindering op de kosten van de kinderen, maar wordt meegewogen bij hetzoeken van het antwoord op de vraag welk deel van de kosten van de kinderen door de moeder kanworden betaald. In vrijwel alle gevallen zal dit betekenen dat de door de vader te betalen bijdrageweer naar boven moet of kan worden bijgesteld.

Neem contact op voor een advies afgestemd op uw concrete omstandigheden.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer